Stanovy a ceny
 

Informace o našich aktuálních stanovách a ceník si můžete stáhnout formou pdf souboru. Za tímto účelem klikněte na následný odkaz.

Každý kurz je vypsán s počtem vyučovacích hodin a ceny (poplatek). Rozhodující pro celkovou cenu kurzu je počet vyučovacích hodin. Uvedené poplatky mohou být na začátku kurzu po dohodě s účastníky/účastnicemi zvýšeny, aby mohl být kurz i přes menší počet účastníků, než je plánovaný realizován. Poplatek za kurz neobsahuje učební materiál (učebnice atd.).

Jestliže patříte ke kruhu osob, které jsou oprávněny uplatnit slevu (viz VOP), a tím požadovat slevu poplatku za kurz, je zapotřebí písemný doklad. Sleva je poskytnuta na žádost v kanceláři vzdělávacího zařízení.