Ochrana dat

Úřední kroky vůči odesílateli uvedených spam e-mailům při porušení tohoto zákazu jsou výslovně vyhrazeny.

Jestliže internetová nabídka obsahuje možnost vložení osobních nebo obchodních dat (e-mailová adresa, jména, adresy), tak je následné zadání těchto dat uživatelem dobrovolné. Využití a úhrada všech nabízených služeb je povoleno - dle technických možností a je-li únosné - i bez udání takových dat popř. udáním anonymizovaných dat nebo pseudonymu. Využití v impressu nebo v rámci srovnatelných údajů zveřejněných kontaktních údajů, jako poštovních adres, telefonních a faxových čísel jakož i e-mailových adres třetími osobami není dovoleno, pokud to není výslovně požadováno. Právní kroky vůči odesílatelům tak zvaných spam-e-mailů při porušení tohoto zákazu jsou výslovně vyhrazeny.

1. Používání sociálních zásuvných modulů, tzv. social pluginů facebookuNaše internetová prezentace používá social pluginy (“pluginy”) sociální sítě facebook.com, která je provozována společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Pluginy jsou rozpoznatelné pomocí jednoho z log facebooku (bílé „f“ na modrém kachlíku nebo značka „palec nahoru“) nebo jsou označovány dodatkem “facebook social plugin”. Na seznam a podobu facebook social pluginů se lze podívat zde na adrese: https://developers.facebook.com/docs/plugins?locale=en_US.

Vyvoláváte-li internetovou stránku naší internetové prezentace, která takový plugin obsahuje, Váš prohlížeč Vás přímo spojí se servery facebooku. Obsah pluginu bude facebookem přímo přeposlán Vašemu prohlížeči, který jej integruje do internetové stránky. Z tohoto důvodu nemáme možnost ovlivnit rozsah dat, které facebook pomocí tohoto pluginu získává a proto Vás informujeme podle našeho stavu znalostí:

Napojením pluginů obdrží facebook informaci o tom, že jste vyvolal příslušnou stránku naší internetové prezentace. Jakmile budete u facebooku přihlášen, může facebook návštěvu přiřadit Vašemu kontu facebooku. Pokud budete s pluginy v interakci, například po stisknutí like buttonu nebo po poznámce bude příslušná informace Vašim prohlížečem přímo doručena facebooku a tam uložena do paměti. I když nejste členem facebooku, existuje přece jenom možnost, že facebook Vaši IP adresu dozví a ji uloží do paměti.

Účel a rozsah získávání dat a další zpracování a využívání dat facebookem a Vaše práva v tomto směru a možnosti nastavení za účelem ochrany Vaší soukromé sféry naleznete v upozorněních o ochraně dat facebooku na adrese:
https://cs-cz.facebook.com/policy.php

Jestliže jste členem facebooku a nechcete-li, aby facebook shromáždil prostřednictvím naší internetové prezentace data o Vás a sloučil je s Vašimi členskými údaji, které jsou u facebooku uloženy do paměti, je třeba, abyste se před Vaší návštěvou naší internetové prezentace na facebooku odhlásili. Rovněž je možno, zablokovat social pluginy facebooku pomocí přídavných modulů, tzv. add ony pro Váš prohlížeč.

2. Analytiky od Google (tzv. Google Analytics)Používáme Google Analytics, což je služba společnosti Google Inc. ("Google"), tzn. nástroj webové analytiky. Google Analytics používá tzv. "Cookies", což jsou textové soubory, které jsou na Vašem počítači uloženy do paměti a které umožňují analýzu Vámi použité internetové stránky. Informace, které toto cookie vyrobilo prostřednictvím Vámi použité internetové stránky, budou zpravidla přeneseny na server ve Spojených státech Ameriky a tam uloženy do paměti.

V případě aktivizace IP anonymizace na této internetové stránce bude však společnost Google Vaši IP adresu uvnitř členských států Evropské unie nebo jiných států, které podepsaly Úmluvu o Evropském hospodářském prostoru, předtím krátit. Jen ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google do Spojených států Ameriky a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této internetové stránky jsou tyto informace používány společností Google k vyhodnocení Vašeho používání této internetové stránky, k vyhotovení zpráv o aktivitách na této internetové stránce a k poskytování dalších služeb, které jsou spojeny s používáním této internetové stránky a používáním internetu, vůči provozovateli internetové stránky.

IP adresa, která je Vaším prohlížečem přenášena v rámci Google Analytics, nebude spojena s jinými údaji společnosti Google. Příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče máte možnost zabránit uložení cookies do paměti; avšak upozorňujeme Vás na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce, které tato internetová stránka nabízí.
Mimo to můžete zabránit evidenci údajů, které byly tímto cookie vyrobeny a které se vztahují na Vaše využívání této internetové stránky (vč. Vaší IP adresy), a jejich přenos společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, že stáhnete plugin prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu, a nainstalujete jej.

Bližší informace naleznete zde: všeobecné informace o Google Analytics a ochraně dat.

Upozorňujeme Vás na to, že k anonymizování IP adres byla tato internetová stránka Google Analytics rozšířena o kód [gat._anonymizeIp();], přičemž poslední osmibitová slabika bude vymazána.
S účinností pro budoucnost máte možnost odepřít získávání dat pomocí Google-Analytics tím, že instalujete přídavný modul, tzv. add on, pro Váš prohlížeč:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

stav: 20.02.2015