Impresum

Následně naleznete údaje impresa a naše upozornění k užívání domovské stránky pod bodem »Vyloučení odpovědnosti«.

Vzdělávací zařízení
Volkshochschule Erzgebirgskreis
Jagdweg 1
09526 Olbernhau

Vedoucího: Jens Kaltofen

Telefon: 0 37 360 / 72 770
Fax: 0 37 360 / 30 47
E-mail: olbernhau@vhs-erzgebirgskreis.de

NositelKultureller Bildungsbetrieb Erzgebirgskreis
Sídlo: Parkstraße 8, 09366 Stollberg
Korespondenční adresa: Uhlmannstr. 1-3, 09366 Stollberg

Telefon: 0 37 296 / 59 11 655
Fax: 0 37 296 / 59 11 658

E-mail: info@kbb-erzgebirgskreis.de
Internet: www.kbb-erzgebirgskreis.de

Druh podnikání: vlastní firma okresu Krušnohoří
Vedoucí firmy: Susanne Schmidt

Daňové číslo: 224 / 149 / 02379

Výkaz fotografiíLidová univerzita okresu Krušnohoří
fotolia.com (Kzenon, highwaystarz, JackF, Photographee.eu, SSilver)

Realizaceö_konzept
Agentur für Werbung und Kommunikation GmbH & Co.KG
Audistraße 3
08058 Zwickau
Internet: www.oe-konzept.de
CMS: www.redaktoer.info


Online řešení sporůEvropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vyloučení odpovědnosti1. Obsah on-line nabídky
Autor nepřejímá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu uvedených informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi, které se vztahují na škody hmotné nebo nehmotné, které vznikly z důvodu využití nebo nevyužití poskytnutých informací popř. z důvodu použití chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, jestliže ze strany autora nedošlo prokazatelně k úmyslnému nebo hrubému zavinění.
Všechny nabídky jsou nezávazné a nepovinné. Autor si výslovně vyhrazuje, že bez zvláštního oznámení může měnit, doplňovat, mazat a dočasně nebo neodvolatelně pozastavovat zveřejnění částí stran nebo celou nabídku.

2. Reference a odkazy
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky ("hyperlinky"), které se nacházejí mimo sféru odpovědnosti autora, by povinnost odpovědnosti nabyla platnost výhradně v takovém případě, kdyby autor znal obsahy a kdyby mu bylo z technické stránky možné a mohlo-li by se od něj požadovat zabránit jejich využívání v případě protiprávních obsahů.
Autor zde výslovně prohlašuje, že v okamžiku zřízení příslušného odkazu nebylo možno poznat ilegální obsahy na stránkách, na které je odkazováno. Na aktuální a budoucí podobu, na obsah nebo autorství stránek, na které je odkazováno/které jsou sloučeny s jeho stránkami, nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech stránek, na které je odkazováno/které jsou sloučeny s jeho stránkami, které byly po instalování odkazů změněny. Toto konstatování platí pro všechny odkazy a reference, které byly zřízeny v rámci vlastní internetové nabídky, jakož i pro cizí zápisy do knih hostů, v rámci diskusních fór, seznamů odkazů, mailingových seznamů a všech jiných forem databází, které byly autorem zřízeny a na jejichž obsah jsou externí písemné přístupy možné. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, které vzniknou z důvodu využití nebo nevyužití takovým způsobem poskytnutých informací, odpovídá pouze poskytovatel této stránky, na kterou bylo odkazováno, sám, ale ne ten, kdo pomocí odkazů na příslušné zveřejněné informace toliko odkazuje.

3. Autorské a značkové právoUrheber- und Kennzeichenrecht
Autor se snaží dbát ve všech publikacích autorských práv použitých obrázků, zvukových záznamů, videozáznamů a textů, používat obrázky, zvukové záznamy, videozáznamy a texty, které sám vyrobil, nebo používat obrázky, zvukové záznamy, videozáznamy a texty, které nevyžadují udělení licence.
Všechny ochranné známky a obchodní značky, které jsou uvedeny v rámci této internetové nabídky a které jsou popř. třetí osobou chráněny, neomezeně podléhají ustanovení příslušného platného značkového práva a vlastnických práv příslušného zapsaného majitele. Na základě pouhého uvedení nelze usuzovat na to, že ochranné známky nejsou chráněny právem třetí osoby!
Autorské právo pro zveřejněné, autorem samotným vytvořené objekty zůstává výhradně na straně autora těchto stránek. Rozšiřování nebo použití takovýchto obrázků, zvukových záznamů, videosekvencí a textů v rámci jiných elektronických nebo tištěných publikací je dovoleno pouze s výslovným souhlasem autora.

4. Právní účinnost vyloučení odpovědnosti
Vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za nedílnou součást této internetové nabídky, odkud je odkazováno na tuto stránku. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, již neodpovídaly nebo neodpovídaly úplně platnému právnímu stavu, pak obsah a platnost ostatních částí dokumentu tím zůstávají nedotčeny.

stav: 20.02.2015